skip to main content
Bảng giá tin đăng áp dụng từ 2022
Tin miễn phí Tin thường
VIP 4
VIP 3
VIP 2
VIP 1
VIP Đặc biệt
Miễn phí 1 tin đăng mỗi ngày 1 000 đ/ngày 2 000 đ/ngày 5 000 đ/ngày 8 000 đ/ngày 10 000 đ/ngày 15 000 đ/ngày
3 500 đ/tuần 10 500 đ/tuần 28 000 đ/tuần 49 000 đ/tuần 56 000 đ/tuần 84 000 đ/tuần
15 000 đ/tháng 30 000 đ/tháng 105 000 đ/tháng 180 000 đ/tháng 180 000 đ/tháng 300 000 đ/tháng
Giá đẩy tin: 1 000 đ/lần Giá đẩy tin: 1 000 đ/lần Giá đẩy tin: 2 000 đ/lần Giá đẩy tin: 2 000 đ/lần Giá đẩy tin: 2 000 đ/lần Giá đẩy tin: 3 000 đ/lần Giá đẩy tin: 3 000 đ/lần
Đăng tối thiểu: 10 ngày Đăng tối thiểu: 10 ngày Đăng tối thiểu: 10 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

TIN VIP ĐẶC BIỆT:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook

 


TIN VIP 1:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP 2:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google


TIN VIP 3:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề viết hoa màu Hồng


TIN VIP 4:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu Xanh


TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

- Tiêu đề viết hoa màu mặc định


TIN MIỄN PHÍ:

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Tin Thường
Vip
Siêu Vip
Vip Đặc Biệt
Giá ngày 2,000 đ 5,000 đ 10,000 đ 15,000 đ
Giá tuần (7 ngày) 12,600 đ 28,000 đ 63,000 đ 98,000 đ
Giá tháng (30 ngày) 45,000 đ 90,000 đ 240,000 đ 390,000 đ
Giá đẩy tin 2,000 đ/lần 2,000 đ/lần 2,000 đ/lần 2,000 đ/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP, SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT

Hiển thị sau tin SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT và trên các tin khác

Hiển thị trên tất cả các tin khác

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

Tin SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT được miễn phí nhãn dán và hiện nổi bật Top đầu


Lưu ý tất cả tin đăng có thể mua nhãn dán.

Tin miễn phí

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị cuối danh sách tin. Mỗi ngày bạn được đăng 1 tin miễn phí.

Tin thường

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau tin VIP, SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT, và trên tin miễn phí.

Tin VIP

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị nổi bật sau tin SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT, và trên các tin khác.

Tin SIÊU VIP

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH DA TRỜI gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT, và hiển thị nổi bật trên tin miễn phí, tin thường, tin Vip.

Tin VIP ĐẶC BIỆT

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị nổi bật trên các tin khác.

 

Minh họa tin đăng
Tin VIP Đặc biệt

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tin VIP 1

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

Tin VIP 2

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

Tin VIP 3

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

Tin VIP 4

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.

Tin thường

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

Hỗ trợ thanh toán, nạp tiền
(098) 345 6046
Trợ giúp đăng tin
(024) 77.77.69.69
Giải đáp thông tin
(098) 345 6046
Liên hệ quảng cáo
(024) 77.77.69.69