skip to main content

Bảng giá

Trượt qua để xem thêm

Tin miễn phí Tin thường
VIP 4
VIP 3
VIP 2
VIP 1
VIP Đặc biệt
Miễn phí 1 tin đăng mỗi ngày 1 000 đ/ngày 2 000 đ/ngày 5 000 đ/ngày 8 000 đ/ngày 10 000 đ/ngày 15 000 đ/ngày
3 500 đ/tuần 10 500 đ/tuần 28 000 đ/tuần 49 000 đ/tuần 56 000 đ/tuần 84 000 đ/tuần
15 000 đ/tháng 30 000 đ/tháng 105 000 đ/tháng 180 000 đ/tháng 180 000 đ/tháng 300 000 đ/tháng
Giá đẩy tin: 1 000 đ/lần Giá đẩy tin: 1 000 đ/lần Giá đẩy tin: 2 000 đ/lần Giá đẩy tin: 2 000 đ/lần Giá đẩy tin: 2 000 đ/lần Giá đẩy tin: 3 000 đ/lần Giá đẩy tin: 3 000 đ/lần
Đăng tối thiểu: 10 ngày Đăng tối thiểu: 10 ngày Đăng tối thiểu: 10 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày Đăng tối thiểu: 5 ngày

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Tự động duyệt:

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

TIN VIP ĐẶC BIỆT:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook

 


TIN VIP 1:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP 2:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google


TIN VIP 3:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề viết hoa màu Hồng


TIN VIP 4:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu Xanh


TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

- Tiêu đề viết hoa màu mặc định


TIN MIỄN PHÍ:

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Hỗ trợ thanh toán, nạp tiền
(098) 345 6046
Trợ giúp đăng tin
(024) 77.77.69.69
Giải đáp thông tin
(098) 345 6046
Liên hệ quảng cáo
(024) 77.77.69.69